Dicționarul etimologic al limbii române (DELR), în curs de elaborare la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, se dorește a fi cel mai cuprinzător dicționar etimologic al limbii române, incluzând atât cuvintele folosite în limba standard actuală, cât și pe cele din limba veche, dispărute sau devenite arhaice, alături de regionalisme și de cele folosite în limbaje specializate. În cazul elementelor moștenite din latină și al celor provenite din substrat, au fost incluse în dicționar și formele din dialectele sud-dunărene (radicale sau derivate). Dicționarul cuprinde o sinteză critică a etimologiilor propuse anterior și include, în plus, etimologii îndepărtate. Materialul disponibil online se va îmbogăți treptat, pe măsură ce se vor definitiva diferitele volume ale dicționarului, care apar și în formă tipărită, la Editura Academiei Române. În prezent cuprinde literele A-D, totalizând 32661 de cuvinte (cu 16418 de variante), grupate în 9363 de cuiburi lexicale.

Mai multe detalii se găsesc la Structura dicționarului.